Sprzątanie Po Zgonach

Skontaktuj się z nami
biuro@sprzataniepozgonach.pl

Oferta

Co oferujemy

 • sprzątanie i dezynfekcja po zgonie i rozkładzie ciała
 • sprzątanie miejsc po samobójstwie i zabójstwie
 • usuwanie skutków wypadków śmiertelnych w miejscu pracy, np. czyszczenie maszyn
 • ozonowanie lokali mieszkalnych oraz innego typu po zgonach
 • przywracanie użyteczności po zgonach lokalom w budynkach wielorodzinnych i lokalach usługowych
 • sprzątanie całego pomieszczenia po zmarłym
 • wywóz skażonych mebli i pościeli, odzieży do zakładu utylizacji
 • transport odpadów mało i wielkogabarytowych
 • kompleksowy wywóz wyposażenia lokalu po zmarłym
 • dezynfekcję i sprzątanie pojazdów mechanicznych po wypadkach, nagłych zgonach i samobójstwach
 • usuwanie materiału biologicznego
 • badanie czystości mikrobiologicznej

Naszą ofertę kierujemy do:

 • właścicieli lokali prywatnych
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • instytucji państwowych, takich jak policja, prokuratura, straż, policja
 • administracji lokali użyteczności publicznej
 • firm
 • właścicieli pensjonatów, hoteli i sanatoriów