Sprzątanie Po Zgonach

Skontaktuj się z nami
biuro@sprzataniepozgonach.pl

Charakterystyka poszczególnych stanów rozkładu zwłok

dezynfekcja-po-zabojstwie dezynfekcja-po-zgonie trupi-jad

Krotko po śmierci w ciele człowieka zaczynają się pierwsze fazy rozkładu. Ich tempo,  zaawansowanie i rodzaj są zależne od temperatury i wilgotności otoczenia. Początkowo rozkład nie powoduje widocznych zmian, lecz rozpoczyna się obumieranie komórek, którym nie dostarczany jest już tlen i składniki odżywcze. Enzymy zawarte w cytoplazmie komórki zostają w niej uwolnione, powodując jej wewnętrzne zniszczenie. Obniża się w tym czasie temperatura ciała, która osiąga poziom pomieszczenia. Można zaobserwować wtedy oziębienie pośmiertne, zwane algor mortis. Spowodowane jest ono ustaniem krążenia oraz parowaniem, promieniowaniem i przewodzeniem ciała zmarłego.

Po kilku dniach i obumarciu wszystkich komórek następuje rozkład białek, cukrów i tłuszczów. Efektem tego jest intensywny nieprzyjemny zapach oraz gazy i ciecze wydobywające się ze zwłok.

Gdy ciało spoczywa już w ziemi, jest atakowane przez owady i inne pasożyty, dla których rozkładające się ciało jest idealnym miejscem na złożenie jaj.

W kolejnym etapie można zauważyć puchnięcie zwłok, dotyczące szczególnie ust i języka oraz brzucha. Skóra zabarwia się na sinozielony kolor. Gazy wypychają z przewodu pokarmowego na zewnątrz niestrawione resztki pokarmu.